Friday, 13 January 2012

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM MALAYSIA

~ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

sila layari:
http://www.usm.my/
~ UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

sila layari:
http://www.ukm.my/v3/
~ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

sila layari:
http://www.upm.edu.my/
~ UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

sila layari:
http://www.uitm.edu.my/
~ UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

sila layari:
http://www.uum.edu.my/
~ UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

sila layari:
http://www.upsi.edu.my/

No comments:

Post a Comment