Thursday, 19 January 2012

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) YANG KETIGA - MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN

Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Yang Ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
• Seperti yang semua maklum, ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. Justeru, kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi.

• Oleh itu, dalam bidang pendidikan, PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Mahu tidak mahu, generasi muda Malaysia perlu berilmu, mesti berfikiran kreatif, berinovatif, bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan.

• Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. Untuk itu, pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana.

• Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. Maka, bagi menangani kemelut ini, PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah, jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%.

• Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula, kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. Berkaitan itu, kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing.

• Selain itu , sebagai projek perintis, sebanyak 100 buah sekolah, terdiri daripada jenis harian biasa, sekolah bestari, kluster, trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh, akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. Dengan ini, kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012.

6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)

Soalan Dan Jawapan

1. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)?

• Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana.

2. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan?

• Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah:

I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran)

II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri)

III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).


IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)

V. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah)

VI. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan).

3. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan?

• Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut

• KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. Setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. Berpandukan dengan KPI ini, segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan

• Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. Maknanya dalam setiap enam minggu, PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan.

• Bukan itu sahaja, anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing, yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan.

• Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini, 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka, memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. Sesungguhnya, kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya.

4. Latar belakang merevolusikan pengurusan


Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan

• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri, PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru, bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat.

• Pada 28hb April, PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI, yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. Malah, mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain, Australia dan Kanada.

• Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. Hatta, kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif.

• Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini, PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area, singkatannya NKRA. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan.


5. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA?

• Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius, wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam.

• Puncanya ialah, PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar, akan apakah inisiatif, rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan.

• PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan.

• PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Untuk setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. Dengan adanya KPI ini, maka segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan.

6. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)?

1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah

• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku.

• Oleh yang demikian, kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu:


i) Jenayah jalanan

Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut, samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Didapati, negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010.

ii) Keselamatan awam

Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Dalam usaha ini, balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Selain itu, langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV.

iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan

Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula, Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan.

2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah

• Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Seperti mana yang kita semua tahu, gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka, meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004.

• Oleh itu, untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan, kerajaan beriltizam mengemas kini polisi, prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan.

• Sehubungan dengan itu, kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan, kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif.

3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

• Seperti yang semua maklum, ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. Justeru, kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi.

• Oleh itu, dalam bidang pendidikan, PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Mahu tidak mahu, generasi muda Malaysia perlu berilmu, mesti berfikiran kreatif, berinovatif, bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan.

• Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. Untuk itu, pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana.

• Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. Maka, bagi menangani kemelut ini, PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah, jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%.

• Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula, kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. Berkaitan itu, kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing.

• Selain itu , sebagai projek perintis, sebanyak 100 buah sekolah, terdiri daripada jenis harian biasa, sekolah bestari, kluster, trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh, akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. Dengan ini, kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012.


4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah

• PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. Mengikut rekod sistem e-kasih, terdapat hampir 45,000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 11,000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala pengesahan status lebih 14,000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010.

• Sehubungan ini juga, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. Oleh itu, bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan.

• Sememangnya, sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Malah, kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. Sehingga Jun 2009 sahaja, seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. Justeru, kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4,000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia.

5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman

• Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa, janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. Maka, atas prinsip maslahah umum juga, tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran.

• Lantaran itu, pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1,500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012.

• Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved), jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak.

• Manakala di Semenanjung Malaysia pula, bagi tempoh yang sama, liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun, 5km dari kemudahan jalan berturap. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion.

• Pada masa ini, liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masing-masing di sekitar 62%. Justeru, Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. Jadinya, tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60,000 buah rumah.

• Selanjutnya, memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung, Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. Sejumlah RM3.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80,000 buah rumah. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012.

• Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu, Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50,000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia.

6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana

• Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju, kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini.

• Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan, pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. Jadi, Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. Namun, harus disedari, untuk meningkatkan peratus ini, ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar, mapan dan berjangka panjang. Walau apa pun, buat langkah permulaannya, PM mengumumkan menjelang penghujung 2012, tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya.

Kesimpulan

Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata.

Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana, “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan.”

FUNGSI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Menurut Zuraidah Abdul Rahman 2001, terdapat empat fungsi dan peranan PRS dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah iaitu :

1. Sebagai rakan yang berkesan dan sebagai sumber tidak formal untuk rakan sebaya mencurahkan perasaan mereka. Misalnya menjadi sahabat baik, pembantu pelajar, tutor sebaya, mentor sebaya dan kakak atau abang angkat.

2. Sebagai pembantu kepada kaunselor untuk mengenal pasti masalah supaya program pencegahan boleh dilaksanakan.

3. Sebagai pengumpul maklumat tentang keperluan semasa pelajar seperti mendapatkan maklumat kerjaya,, institusi pengajian tinggi, biasiswa, peluang pekerjaan dan isu semasa serta menyebarkannya. Disamping itu PRS juga memainkan peranan sebagai penggerak kepada projek membantu yang dipilih dan dipersetujui oleh sekolah /kolej seperti projek mencantikan alam sekitar, projek tutor sebaya dan beberapa projek yang membantu dalam sekolah dan komuniti.

4. Sebagai jambatan penghubung kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam memujuk rakan yang menghadapi masalah rumit datang bertemu dengan kaunselor.

Disamping itu PRS juga memainkan peranan sebagai rol model dalam situasi bilik darjah terutama dalam aspek komunikasi berkesan, tingkah laku, kemahiran asas akademik dan sosial serta bermain secara kreatif (Hoffman, 1976, Edwards, 1976 strom & Engelbrecht, 1974). Dalam kajian yang telah dilakukan, terbukti mereka menjadi role model yang berkesan kepada rakan sebaya.

Dibawah ini adalah senarai apa yang boleh dilakukan oleh PRS dan yang tidak boleh dilakukan :

Boleh Dilakukan oleh PRS

A. Pemudah cara dalam keadaan terbuka, penuh kepercayaan, rasa selesa dan empati
B. Menerima rakan dengan terbuka tanpa mengukur atau menghukum
C. Mendengar, menjelas, membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan
D. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif
E. Mematuhi etika kerahsiaan
F. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi dan bukan semua orang ingin dirinya dibantu
G. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah seharian yang biasa
H. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalaman.
I. Merujuk kes-kes yang berat kepada kaunselor dan menjadi penghubung kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu kaunselor atau orang yang lebih arif
J. Menjalankan projek membantu sambil memperbaharui rakan lain supaya melibatkan diri
K. Tidak mengambil kesempatan ke atas rakan yang memerlukan bantuan

Tidak Boleh Dilakukan oleh PRS

A. Mengawal, berkhutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan.
B. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka
C. Memberi nasihat atau cadangan penyelesaian supaya diikut oleh rakan
D. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri.
E. Bercerita dengan orang lain
F. Mengharap semua persoalan dan masalah boleh diatasi dengan segera
G Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi yang mendalam
H. Bertindak menyelesaikan masalah rakan
I. Menghadapi sendiri masalah rakan yang meruncing sehingga menggangu ketenteraman jiwa.
J Menjalankan projek bersendirian dan mengetepikan rakan lain
K. Menggunakan kelemahan rakan untuk kepentingan diri.

LAGU PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Pembimbing Rakan Sebaya
Menawar khidmat bakti
Menjana kegemilangan
Wawasan negara

Kami berdiri megah
Dengan tekad dan harapan
Membantu dan membimbing
Penuh kasih mesra
PRS pemangkin
Masyarakat penyayang
Berilmu,beramal
Bentuk jati diri

Amanah diberi
Janji ditepati
Amalan mulia
Jadikan panduan

Pembimbing Rakan Sebaya
Siap sedia berjasa
Membentuk dan membina hidup yang bermakna

Wednesday, 18 January 2012

KAWASAN SEKOLAH KAMI


~ Dataran perhimpunan
~ Dewan Goh Tiang Chin
~ Gelanggang tenis
~ Bangku rehat
~ Padang sekolah
~ Bilik darjah
~ Kantin
~ Gelanggang bola keranjang
~ Kawasan letak kereta
~ Taman sekolah
~ Perpustakaan
~ Bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling


Saturday, 14 January 2012

AHLI PRS ( SESI PETANG )

• Muhammad Fikri Afiq
• Muhammad Syazwan bin Rosli
• Amirul Fikri
• Burhan Afif Jazimin
• Syed Badri
• Che Ridzuan
• Muhd Fikri bin Noor Razali
• Muhammad Anas
• Muhammad Nur Hafiz


• Muhammad Alliff Aiman
• Ahmad Zakwan bin Mohd Tamam
• Mohd Nur Fadhil
• Mohd Danial
• Alif Aiman
• Muhammad Adam Haziq
• Muhammad Nabil
• Mohamad Amin
• Faisal bin Ferdaus

AHLI PRS ( SESI PAGI )

• Dickson Pua Kah Wai
• Kaviarasu A/L Anparasu
• Visvesvanan A/L Saravanan
• Ng Kwang Meng
• Noel Liao


• Tan Yee Fong
• Yip Wai Hang
• Muhammad Syazwan bin Aznizam
• Mohd Nazrin bin Mansor
• Muhammad Alif bin Abd. Razak
• Abang Qayyum Naqasha


• Syed Muhammad Syakir
• Muhammad Syamil Nazril
• Wan Shahjuddin
• Joey Reshan
• Yeoh Yong Kang
• You Ming Wei
• Muhammad Ezzat Aiman• Tarvind A/L Jayaraman
• Muhammad Faizal
• Rubanraj A/L Ganesan
• Lim Yung Sheng
• Saiful Asyraff bin Mazelan
• Arivin Nair A/L Neelakandan
• Manickraj A/L Sivaraj


 
• Suruthiswar Rao
• Tiew Chee Hau
• Naarayanan A/L Nenduchelian
• Choo Yong Chin
• Lee Ren Han
• Devendran A/L Ganesan• Lim Hooi Ping
• Keith Joel Kishan
• Aw Rong Shern
• Chew Zhao Xian
• Venketaramana• Ishwerjeet Singh
• Roshan A/L Sagindar Singh
• Nimesh A/L Suresh Kumar
• Gary Mark A/L Christopher
• Rashpal Singh
• Ghaninttrahayagam
• Joshua Joseph• Nathan Raj
• C.Prathiban
• Khoo Kian Chong
• Na Yong TeckMISI SEKOLAH KAMI

~ Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

VISI SEKOLAH KAMI

~ Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

JOGHATON INTI COLLEGE

Pada September tahun yang lalu, unit UBK telah menghantar beberapa orang pelajar untuk menyertai larian joghaton.


Larian joghaton ini diadakan di INTI College dari pukul 9 pagi sehingga 12 tengahari.


Terdapat juga pameran kereta-kereta sport diadakan di sini.

PROGRAM PERMATA HATI

Pada bulan Julai tahun yang lalu, unit UBK telah mengadakan program Permata Hati.


Program ini menyasarkan pelajar tingkatan 4 dari aliran sastera untuk mengenali pelajar ini dengan lebih mendalam.


Secara keseluruhan, program yang diadakam selama 2 hari ini berjaya mencapai objektifnya.

NATIONAL LA SALLIAN CONVENTION

Pada bulan Disember tahun yang lalu, unit UBK telah menghantar ahli PRS, Mohd Nazrin Bin Mansor untuk mengikuti program National La Sallian Convention di Perak.


Program ini telah diadakan di suatu tempat yang dirahsiahkan atas faktor tertentu.


Program ini berlangsung selama sebulan dengan jayanya tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Peserta mendapat pelbagai ilmu terutama mengenai nilai kehidupan.

Friday, 13 January 2012

KARNIVAL SUKAN ORANG ASLI

Pada bulan October tahun yang lalu, unit UBK telah memilih beberapa orang PRS untuk menolong guru di Karnival Sukan Orang Asli peringkat negeri Selangor.


Karnival ini telah diadakan di padang Sultan Sulaiman dari 8 pagi sehingga 5 petang.


Ahli PRS telah berkhidmat dengan jayanya melaksanakan tugasan yang diberi.


Terdapat peserta yang mengalami kecederaan dibantu oleh ahli-ahli PRS.

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE GENTING HIGHLANDS

Pada November tahun lalu,unit UBK telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Genting Highlands. Seramai 45 orang pelajar diiringi 3 orang guru mengikuti lawatan ini.


Lawatan ini telah diadakan selama 3 hari 2 malam.


Pelajar kelihatan gembira ketika berada di sana. Terdapat pelbagai permainan seperti roller coaster dan waterpark.


Suhu di Genting Highlands ketika lawatan adalah 22 degree celcius.

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM MALAYSIA

~ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

sila layari:
http://www.usm.my/
~ UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

sila layari:
http://www.ukm.my/v3/
~ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

sila layari:
http://www.upm.edu.my/
~ UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

sila layari:
http://www.uitm.edu.my/
~ UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

sila layari:
http://www.uum.edu.my/
~ UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

sila layari:
http://www.upsi.edu.my/

LENCANA SEKOLAH KAMI


ALAMAT SEKOLAH KAMI

Smk La Salle,
Smk La Salle Persiaran Raja Muda Musa, 41200 Klang,
Selangor.

LOGO RASMI PRS

~ Kami mendengar,memahami fan menolong setiap masa.

LAGU PRS


Giat Berusaha Mencapai Bahagia
Jati Diri Dibina
Membantu Rakan Sesama Sebaya
Pembimbing Rakan Sebaya
Kami Bukan Yang Terbaik
Dikalangan Terpilih
Kami Sebagai Modal Insani
Faham Erti Sejati
Kami PRS Seluruh Negara
Pembimbing Rakan Sebaya
Membina Visi Nan Suci
PRS Faham Sejati
Etika Kami Amalkan
Rahsia Tetap Digenggam
Prinsip Piagam Kami Amalkan
Maruah Di Pertahankan