Thursday, 19 January 2012

LAGU PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Pembimbing Rakan Sebaya
Menawar khidmat bakti
Menjana kegemilangan
Wawasan negara

Kami berdiri megah
Dengan tekad dan harapan
Membantu dan membimbing
Penuh kasih mesra
PRS pemangkin
Masyarakat penyayang
Berilmu,beramal
Bentuk jati diri

Amanah diberi
Janji ditepati
Amalan mulia
Jadikan panduan

Pembimbing Rakan Sebaya
Siap sedia berjasa
Membentuk dan membina hidup yang bermakna

No comments:

Post a Comment