Thursday, 12 January 2012

PRS S.M.K LA SALLE KLANG• VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

• Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

• Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan
berkesan.
• Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang
tinggi dan berakhlak mulia.
• Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam
akademik.
• Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan
melalui program bimbingan dan kaunseling.
• Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.
• Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan
murid.


PIAGAM PELANGGAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.
2. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.
3. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme.
4. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien.
5. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok.
6. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai dalam tempoh 48 jam.
7. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis.
8. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling.
9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika.
10. Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu menyumbang kepada negara.​OBJEKTIF UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2.3.1 ​Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan:
2.3.1.1​ Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.
2.3.1.2 ​Kemahiran belajar.
2.3.2 ​Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan :
2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta dan institusi latihan kemahiran.
2.3.2.2 Ujian psikometrik.
2.3.3​ Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:
2.3.3.1 ​Program psikososial.
2.3.3.2​ Program kesejahteraan mental.
2.3.4 ​Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan kesejahteraan individu melalui:

2.3.4.1​ Konsultasi keibubapaan.
2.3.4.2​ Kaunseling keluarga.
2.3.5 ​Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:-
​2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang
​2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja
​2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah
2.3.6 Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:-
2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri
2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan
2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat
2.3.6.4 Penyelesaian Masalah

No comments:

Post a Comment