Saturday, 18 February 2012

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABBagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil
Bidang
Input
Kaedah
1.
Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling
1.
Akademik
Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Konsultasi
2.
Kerjaya
3.
Psikososial
4.
Keluarga
5.
Peribadi
6.
Kes Disiplin
7.
Dadah
8.
HIV/ AIDS
9.
Krisis
2.
Pengurusan dan
Pentadbiran
1.
Maklumat Kerjaya
Sistem Fail
Paparan
Sebaran
Brosur / Pamplet
Poster
Buku
Buku Skrap 
Perkongsian
2.
Maklumat Pendidikan dan Latihan
3.
Maklumat Dadah
4.
Maklumat HIV/ Aids
5.
Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan
6.
Rancangan Tahunan
7.
Kertas Kerja Program
8.
Buku Rekod Perkhidmatan
9.
Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
10.
Jadual Waktu Perkhidmatan
11.
Maklumat Murid
12.
Laporan Program
13.
Keceriaan Bilik Kaunseling
14.
Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
15.
Laporan dan Rekod Sesi
16.
Penilaian Program
17.
Rekod dan Laporan Kewangan
Bil
Bidang
Input
Kaedah
3.
Akademik
1.
Pemilihan mata pelajaran elektif
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Bengkel
Seminar
Kem/Perkhemahan
Tayangan Video
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS)
Taklimat
Kolokium
Tutor Sebaya
Mentor Mentee
 Lawatan
Ceramah
Pameran
Bank maklumat manual
Bank maklumat berkomputer
2.
Kemahiran Belajar
a.
Membaca
b.
Mencatat/ mengambil nota
c.
Pengurusan masa
d.
Pengurusan diri
e.
Mendengar
f.
Mengingat
g.
Mengulangkaji
h.
Menjawab  soalan peperiksaan
i.
Menghadapi peperiksaan
3.
Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.
4.
Kerjaya
1.
Inventori Minat
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Lawatan
Ceramah
Forum
Seminar
Tayangan video
Pertandingan-pertandingan
- Media Maklumat Kerjaya
- Buku Skrap Kerjaya
- Eksplorasi Alam Kerjaya
-               - Poster Kerjaya
- Sketsa Kerjaya
2.
Inventori Personaliti
3.
Inventori Nilai
4.
Pemilihan Mata Pelajaran Elektif
5.
Pengumpulan Maklumat Kerjaya
6.
Pendedahan kerjaya
Peluang latihan kerjaya
7.
Penyebaran Maklumat
5.
Psikososial & Kesejahteraan Mental
1.
2.
3.
Ujian Personaliti
Senarai semak masalah
Merujuk Kad Maklumat Diri (Jika perlu)
Bimbingan Kerjaya
merentasi Kurikulum
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Forum
Kursus
Bengkel/Seminar
Kem Bina Insan/ Diri             
Kolokium
Lawatan
Tayangan video
Kaunseling Keluarga
PRS
Latihan Dalam Kumpulan
Aktiviti Simulasi Kumpulan
Perkhemahan Ibadah
Ceramah
4.
Kemahiran Komunikasi
5.
Kemahiran Asertif/Tegas diri
6.
Penyaringan maklumat
7.
Pengurusan Tekanan
8.
Kemahiran Rohani
9.
Kemahiran Membuat Keputusan
10.
Kemahiran Pengawalan Diri
11.
Kemahiran Aplikasi
12.
Kemahiran Sintesis

Bil
Bidang
Input
Kaedah


13.
Kemahiran Analisis Kritikal

14.
Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem
15.
Perkembangan Keremajaan
16.
Konsep Kendiri
17.
Pengendalian Kendiri
18.
Program Orientasi
6.
Keibubapaan
1.
Komunikasi
Ceramah
Seminar
Forum
Bengkel
Perkhemahan keluarga/
Hari Keluarga
Lawatan ke rumah
Khidmat Konsultasi
Kursus Kemahiran
Keibubapaan
Konferens
Buletin Keluarga
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2.
Perkembangan individu
3.
Isu-isu Kekeluargaan

3.1
Kepimpinan
3.2
Perkembangan remaja masa kini dan akan datang
3.3
Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.
7.
Pembangunan
Diri
1.
Kemahiran Komunikasi
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Latihan Dalam Kumpulan
Lawatan ke rumah
Ceramah
Bengkel
Praktikum PRS
2.
Kemahiran Penyelesaian Masalah
3.
Kepimpinan
4.
Kemahiran Tegas Diri
5.
Pembimbing Rakan Sebaya

(PRS)
6.
Kemahiran Sosial
7.
Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas
8.
Pengurusan Diri
8.
Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS
1.
Kemahiran Asertif
Ceramah
Seminar/Bengkel
Pertandingan Esei
Pertandingan Poster
Pertandingan Pidato
Pertandingan Boria
Pertandingan Nasyid
Kuiz
5 Minit Anti Dadah
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2.
Kemahiran Sosial
3.
Perkembangan Seksual
4.
Sikap Benci kepada dadah
5.
Kemahiran Menghindar
Jangkitan HIV/ AIDS
6.
Pendidikan KekeluargaanNo comments:

Post a Comment